PomPA Pomiechówek - Gminny Ośrodek Kultury

PomPA Pomiechówek - Gminny Ośrodek Kultury

Misją instytycji jest krzewienie i tworzenie kultury, do czego PomPa zaprasza wszystkich ludzi aktywnych, zwłaszcza mieszkańców gminy Pomiechówek.

PomPA to przede wszystkim ludzie.
Imprezy, akcje, wydarzenia wymagają połączenia sił. Liczy się każda para rąk i pomysłowa głowa.