Fundacja Wspólnota Gdańska

Fundacja Wspólnota Gdańska

Fundacja Wspólnota Gdańska integruje i aktywizuje społeczności lokalne w Gdańsku i jego dzielnicach poprzez kulturę i sztukę. Od kilku lat koncentruje swoją aktywność w Oliwie,
w której mieści się biuro organizacji.

Wspólnota Gdańska działa na polu kultury, sztuki i edukacji, wspiera artystów i artystki poprzez: prowadzenie Przestrzeni Sztuki WL4, galerii sztuki (Galeria Sztuki Warzywniak, Galeria Jednego Dzieła), organizowanie plenerowych wydarzeń kulturalnych (Rozdroża Wolności, Viva Oliva, Oliwskie Święto Książki i inne, budowanie Gdańskiej Plenerowej Galerii Rzeźby, edukację dzieci (Akademia Gdańskich Lwiątek, Gdańska Akademia Przedszkolaków – cykl zajęć „Młody Przewodnik/Młoda Przewodniczka po Gdańsku”
i Przegląd Piosenek „Przedszkolaki Śpiewają o Gdańsku”) i dorosłych (Oliwska Akademia Sztuki). Współpracuje z samorządem lokalnym, licznymi podmiotami kultury
i organizacjami pozarządowymi. We wrześniu 2017 roku Fundacja otworzyła Scenę Oliwskiego Ratusza Kultury, który ma się stać miejscem spotkań, swobody twórczej, kreatywności i doświadczania sztuki. W najbliższych miesiącach otwarte zostaną przestrzenie warsztatowe, galeria, restauracja i hostel.

Działania Fundacji mają zasięg lokalny, ogólnopolski i międzynarodowy. Od 2016 roku Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.