Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wciąż się rozwija, z każdym rokiem wnosząc w życie już nie tylko lokalnej społeczności, ale całego regionu nowe propozycje kulturalne, promując amatorski ruch artystyczny, dbając o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także wspierając budowę świadomego swych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego. W ofercie GOKu znajdziesz nie tylko zaproszenie na koncerty, występy kabaretów, spektakle teatralne, ale także zaproszenie do wspólnych inicjatyw, takich jak np. Dzień Sąsiada, Kulturalne Wydobycie, czy Klub Działań Pozytywnych.