Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją muzealną w Polsce poświęconą w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej.

Muzeum powstało w 1965 roku i mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru Bernardynów, wzniesionym w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku.

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją o tym profilu w Polsce. Jako jedna z pierwszych instytucji tego typu na świecie, stało się współzałożycielem Międzynarodowej Konfederacji Muzeów Architektury (ICAM), która dzisiaj skupia już ponad sto organizacji działających na niemal wszystkich kontynentach.

Muzeum realizuje programy i wydarzenia adresowane do architektów, historyków i szerokiej publiczności. Przygotowuje wystawy poświęcone architekturze, a także sztuce użytkowej, malarstwu i grafice. Większości wystaw towarzyszą publikacje w formie opracowań naukowych, katalogów lub folderów.

Muzeum współpracuje z władzami miasta przy ochronie i rewitalizacji architektonicznego dziedzictwa Wrocławia.