Zwiedzanie Archiwum Filmowego 2

Zwiedzanie Archiwum Filmowego 2

Edukacja 2017-12-06 Warszawa
Zwiedzanie Archiwum Filmowego 2

W dniu 6 grudnia o godz. 10:00 zapraszamy na zwiedzanie Archiwum Filmowego 2 przy ul. Wałbrzyskiej 6/12 dawnej Filmoteki Narodowej.

Archiwum Filmowe Wałbrzyska sprawuje pieczę nad zasobem archiwalnym historycznych kopii filmowych Filmoteki oraz wydzielonym zbiorem kopii filmowych i nośników magnetycznych filmów polskich opracowanych obcojęzycznie, a także realizuje zadania spedycyjne w zakresie przesyłania kopii filmowych i materiałów reklamowych na terenie miasta Warszawy transportem własnym zaś na terenie kraju i za granicą przy pomocy firm spedycyjnych.

W Archiwum znajduje się także zbiór materiałów filmowych i reklamy po dawnym Filmie Polskim.
W zbiorze znajdują się kopie filmowe 35mm głównie obcojęzyczne z dostępem do komputerowej bazy zawierającej informacje o stanie posiadania. Dotyczy to również reklamy w językach obcych/list dialogowych, list napisów, fotosów, programów filmowych, plakatów, streszczeń, komentarzy.

Imienną listę zapisanych osób dostarczy koordynator projektu ze strony NCK do dn. 30 listopada.

Data: 2017-12-06

Godzina: 10:00