Oprowadzanie tematyczne pt. "Słynne utwory Chopina jako punkty węzłowe jego biografii"

Oprowadzanie tematyczne pt. "Słynne utwory Chopina jako punkty węzłowe jego biografii"

Muzyka 2018-01-05 Warszawa
Oprowadzanie tematyczne pt. "Słynne utwory Chopina jako punkty węzłowe jego biografii"

Podczas oprowadzania omówimy kilka wybranych kompozycji Fryderyka Chopina w kontekście różnych etapów jego życia, poczynając od młodzieńczych utworów i fascynacji stylem brillant aż po rozbudowane formy narracyjne przełamujące granice gatunkowe. Podczas spotkania cytowane będą fragmenty listów, w których Chopin dzielił się przemyśleniami dotyczącymi procesu komponowania i uwagami na temat swojego samopoczucia, a także recenzje poszczególnych kompozycji, zamieszczane w prasie przez krytyków muzycznych.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 1

5.01.2018, g. 18.00

Data: 2018-01-05

Godzina: 18:00