Oprowadzanie tematyczne pt. "Osobowość romantyczna - casus Chopina"

Oprowadzanie tematyczne pt. "Osobowość romantyczna - casus Chopina"

Muzyka 2018-01-04 Warszawa
Oprowadzanie tematyczne pt. "Osobowość romantyczna - casus Chopina"

Fryderyk Chopin przez całe życie pozostawał pod wpływem rozmaitych idei romantyzmu, które w dużej mierze ukształtowały jego osobowość i światopogląd. Mimo to, wielokrotnie sprzeciwiał się interpretowaniu swoich kompozycji w duchu popularnych wówczas poglądów. Podczas oprowadzania spróbujemy określić, czy i w jakich aspektach można definiować Fryderyka Chopina jako artystę romantycznego.

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 1

4.01.2018, g. 18.00

Data: 2018-01-04

Godzina: 18:00