Sienkiewicz dzisiaj

Sienkiewicz dzisiaj

Inne 2017-12-11 Warszawa
Sienkiewicz dzisiaj

Książka bezpłatna

W książce znajdują się opublikowane już wcześniej, lecz warte przypomnienia, eseje napisane na przestrzeni ostatnich lat, które stanowią interpretacje wybranych elementów twórczości Sienkiewicza.

"Dobór tekstów, składających się na antologię, został podyktowany dwoma zasadniczymi względami: czasem ich powstania i tym, że dotyczą one bezpośrednio samej twórczości Sienkiewicza […]. To, że autorzy w swych wypowiedziach skupili się głównie na pojedynczych tekstach Sienkiewicza, nie oznacza jednak, że nie wyprowadzają oni wniosków o charakterze bardziej ogólnym, dotyczących nie tylko twórczości samego pisarza, ale również polskiej historii i kultury. Często wybrane teksty w swym kształcie formalnym zbliżają się do esejów, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z tekstami o charakterze naukowym, kierowanymi do bardzo wąskiego grona odbiorców. Z antologii będzie mógł skorzystać zarówno student, jak i wykładowca uniwersytecki lub nauczyciel w szkole w pracy z uczniami."

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Książka do odebrania w siedzibie NCK na ul. Płockiej 13  w Warszawie w dniach 11-13 grudnia 2017 r. w godz. 10-13

 

Data: 2017-12-11

Godzina: 10:00